top of page

Pokud jste získali, pozbyli nebo změnili dispozice nemovitosti čeká vás papírování


Pokud jste v roce 2021 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, máte povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Naopak přiznání nepodává daňový poplatník, který podal daňové přiznání v uplynulých


letech a pro stanovení daně nedošlo ke změně. Termín pro podání je zoravidla do. Na zaplacení daně z nemovitých věcí pak máte standarně čas do 31. května.


Daňové přiznání podávají také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli. Pokud vám ještě nějaká nemovitá věc v příslušném kraji zbyla, měli byste podat tzv. dílčí daňové přiznání. Pokud jste všechny nemovité věci v daném kraji pozbyli, doručíte na FÚ písemné oznámení o této skutečnosti. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně přiznání může veřejnost využít speciálně zřízené informační linky Finanční správy NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE a to až do 7. února. Telefonní linka funguje každý pracovní den od 9 do 17 hodin na čísle 225 092 392.


Formulář k dani z nemovitosti má bleděmodrou barvu a můžete jej odevzdat osobně na podatelně příslušeného územního pracoviště, poslat poštou nebo datovou zprávou. V neposlední řadě lze využít tzv. online finančního úřadu, prostřednictvím kterého lze přistupovat do Daňové informační schránky plus.


Online finanční úřad


https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home/prihlaseni-do-dis

1 zobrazení0 komentářů
bottom of page